پکیج پروژه های آماده افترافکتAfter Effect Project- Volume 1

ریال۲,۵۰۰,۰۰۰

جدیدترین پروژه های آماده افترافکت برای تمامی ورژن های نرم‌افزار افترافکت همراه با آموزش استفاده و پشتیبانی

توضیحات

پروژه آماده افترافکت

پروژه افترافکت

پروژه آماده افتر افکت چیست ؟

بسیاری از طراحان گرافیک و جلوه های ویژه به صورت اختصاصی برای شرکت های بازرگانی با استفاده از ابزار مختلف و

پلتفرم های طراحی پروژه ی مورد نیاز شرکت ها را طراحی کرده و طبق نیاز آنها اقدام

به بخش بندی ابزار ها و تکنیک های مختلف می کنند. شاید برای عموم افراد به

علت بالا بودن هزینه دستمزد برای سفارش این قبیل پروژه ها امکان پذیر و یا شاید مرقوم به صرفه نبوده.

به همین علت طراحان حوزه گرافیک دست به ساخت پروژه هایی زده اند که ما آنها را پروژه آماده افتر افکت می نامیم.

بدین صورت که این پروژه ها با استفاده از تجربیات طراحان

پس از ساخت پروژه هایی که به نیاز مشتریانشان مربوط بوده به دست آمده .

در ویدئو ذیل شما دموبخشی پروژه های آماده افترافکت تدوینگران را مشاهده میکنید که شامل ۲۴۲ پروژه آماده همراه با آموزش هستند.

مشاهده مجموعه سوم پروژه های آماده افترافکت

پروژه های آماده افترافکت  موجود در پک ۱

DVD1

۱-videohive_Aquarium
۲-videohive_Author Showcase
۳-videohive_Black Tempalate
۴-videohive_flower-power
۵-videohive_grunge-media-presentation
۶-videohive_light-writing-intro
۷-videohive_Pages
۸-videohive_Titles Fly Through Clouds
۹-videohive_Concise Red
۱۰-videohive_Digital Promo
۱۱-videohive_Eclipse
۱۲-videohive_Energy_City
۱۳-videohive_Float
۱۴-videohive_The rake
۱۵-videohive_The Ultimate display
۱۶-videohive_top-of-the-town
۱۷-videohive_Tropical Underwater Title
۱۸-videohive_underwater scene
۱۹-videohive_Urban-of-the-cinematic
۲۰-videohive_professional-design
۲۱-videohive_rockin
۲۲-videohive_Spooky maze
۲۳-videohive_The Big Journey
۲۴-videohive_The Line
۲۵-videohive_the-projector
۲۶-videohive_promo-trailer
۲۷-videohive_silicon
۲۸-videohive_Space flares media pack
۲۹-videohive_Space titles
۳۰-videohive_Spectrum
۳۱-videohive_sunny-titles
۳۲-videohive_3D Stripes Effects
۳۳-videohive_Epic Light Pillars
۳۴-videohive_Fantasy Vibe V1
۳۵-videohive_Natural Bliss
۳۶-videohive_new-year-intro_75115
۳۷-videohive_Punch-it-purple
۳۸-videohive_amazing stormy night
۳۹-videohive_cardwipe tunnel
۴۰-videohive_cinematic-3d-subway
۴۱-videohive_futurama
۴۲-videohive_in-the-corner
۴۳-videohive_the meteor
۴۴-videohive_clubland
۴۵-videohive_dont stop the music
۴۶-videohive_Light Bulb
۴۷-videohive_media wall
۴۸-videohive_nostalgic design
۴۹-videohive_the gallery
———————————————————–
DVD 2

۵۰-videohive_iShow
۵۱-videohive_old photo album
۵۲-videohive_organic-tech
۵۳-Videohive_Purple Dream
۵۴-videohive_tritone business
۵۵-videohive_Video monitors
۵۶-videohive_dark energy
۵۷-videohive_debris title HD
۵۸-videohive_flourish Logo
۵۹-videohive_magic river
۶۰-videohive_news media promo
۶۱-videohive_notebook presentation
۶۲-videohive_Back in Space
۶۳-videohive_Rolling Cubes
۶۴-videohive_rotor
۶۵-videohive_the carousel
۶۶-videohive_thunder
۶۷-videohive_twister
۶۸-videohive_icarus
۶۹-videohive_Laptop
۷۰-videohive_Light Flicker
۷۱-videohive_logo-opening-sequence
۷۲-videohive_organic form
۷۳-videohive_grungy corridor
۷۴-videohive_logo smash
۷۵-videohive_Momentum
۷۶-videohive_Movie Clapper Promo AE
۷۷-videohive_scifi-trailerv3-3d-text
۷۸-videohive_vermillion
۷۹-videohive_black-and-white
۸۰videohive_epic-trailer-template
۸۱-videohive_glam
۸۲-videohive_Photo Table
۸۳-videohive_Reflec
۸۴-videohive_shooting
۸۵videohive_3D-DVD-cover
۸۶-videohive_dark-night
۸۷-videohive_Elegant Tech Presentation
۸۸-videohive_ExForm
۸۹-videohive_Magical book Intro HD
۹۰-videohive_Photo Postcard
۹۱-videohive_Above the Clouds
۹۲-videohive_Air Plus
۹۳-videohive_Fiery Trailer
۹۴-videohive_form logo
۹۵-videohive_Merry Christmas
۹۶-videohive_Professional Design Template V04
——————————————————

DVD 3
۹۷-videohive_atomic-fire-light-logo_77308
۹۸-videohive_Black_Mamba
۹۹-videohive_bubble-bells
۱۰۰-videohive_business-points_63976
۱۰۱-videohive_EUROPA 3D BOX
۱۰۲-videohive_fast-titles_56752
۱۰۳-videohive_Fiery_Trailer
۱۰۴-videohive_firestring-logo_74795
۱۰۵-videohive_Focal Media Pack 16856
۱۰۶-videohive_Follower
۱۰۷-videohive_genesis
۱۰۸-videohive_glass-gallery_77120
۱۰۹-videohive_HD Cosmic Implosion Transition Revealer 3D
۱۱۰-videohive_Hot Titles
۱۱۱-videohive_Ident #3
۱۱۲-videohive_mysite
۱۱۳-videohive_mysterious_opener
۱۱۴-videohive_Orb Field Flare.76324
۱۱۵-videohive_the-puzzle-cube-project-cs3_53375
۱۱۶-videohive_Top Of The Town V2
۱۱۷-videohive_Urbanica
۱۱۸-videohive_VacumLogo Intro
۱۱۹-videohive_Velvet Grunge
۱۲۰-videohive_VideoWall
—————————————————–

DVD 4
۱۲۱-videohive_Orbs&Strokes Logo Opening
۱۲۲-videohive_Photos On The Wall 78100
۱۲۳-videohive_Professional Design Template V02
۱۲۴-videohive_slides
۱۲۵-videohive_smooth-zoom_57963
۱۲۶-videohive_stroky-logo_72399
۱۲۷-videohive_3d logo reveal
۱۲۸-videohive_Curved Light Wall
۱۲۹-videohive_Dimensions
۱۳۰-videohive_Fashion Promo
۱۳۱-videohive_Flower power
۱۳۲-videohive_My Corporate Project HD
۱۳۳-videohive_Business Plus!
۱۳۴-videohive_My Phone
۱۳۵-videohive_Orion After Effects
۱۳۶-videohive_Outstanding – Epic trailer v5
۱۳۷-videohive_Particle Impacts
۱۳۸-videohive_Photo Show

—————————————————–

DVD 5

۱۳۹-videohive_Damage Project HD
۱۴۰-videohive_InWhite
۱۴۱-videohive_pixel
۱۴۲-videohive_Star Background
۱۴۳-videohive_Valentine’s Day Greeting
۱۴۴-videohive_Video Photos
۱۴۵-videohive_Amazing Opening Movie Title
۱۴۶-videohive_Cards Presentation
۱۴۷-videohive_Glass Gallery
۱۴۸-videohive_Horror Film titles
۱۴۹-videohive_Romantic Book
۱۵۰-videohive_THE ECLIPSE
—————————————————–
DVD 6

۱۵۱-videohive_AE ELEMENTS PACK V1
۱۵۲-videohive_Future Light
۱۵۳-videohive_Photo Postcard
۱۵۴-videohive_RR Promo PKG
۱۵۵-videohive_Slide Showcase
۱۵۶-videohive_SoBoxy
۱۵۷-videohive_Falling Headlines
۱۵۸-videohive_Heart in Motion
۱۵۹-videohive_Hightek Presentation HD
۱۶۰-videohive_Love Photo Album 12
۱۶۱-videohive_Subscribe
۱۶۲-videohive_Video Monitors
۱۶۳-videohive_REVEAL
۱۶۴-videohive_Romeo & Juliet
۱۶۵-videohive_Spooky Maze
۱۶۶-videohive_The Elegant Floor HD
۱۶۷-videohive_Travel Now
۱۶۸-videohive_VideoBook
۱۶۹-videohive_Coprorate Presentation
۱۷۰-videohive_Display Favorite Photos
۱۷۱-videohive_mysite.com
۱۷۲-videohive_PHOTOGRAPHER
۱۷۳-videohive_Pieces
۱۷۴-videohive_TypoGraphy HD

—————————————————

DVD 7

۱۷۵-videohive_Disco Style
۱۷۶-videohive_flow
۱۷۷-videohive_Fun with strokes
۱۷۸-videohive_heat up
۱۷۹-videohive_Logo Box1 HD
۱۸۰-videohive_NightWalker
۱۸۱-videohive_Black Elegance
۱۸۲-videohive_Love, Romance and Valentine
۱۸۳-videohive_Nightmare HD Trailer
۱۸۴-videohive_RETRO Style
۱۸۵-videohive_Silk
۱۸۶-videohive_Stripes Transition
۱۸۷-videohive_3d Sphere Image
۱۸۸-videohive_PhotoHeart
۱۸۹-videohive_re-union
۱۹۰-videohive_Sports Extreme
۱۹۱-videohive_Text or Object Under Water Ripples
۱۹۲-videohive_V-Typo V.3 – Grunge Typography. Full HD
۱۹۳-videohive_Circle Form Reveal
۱۹۴-videohive_Cover Book
۱۹۵-videohive_Particle Reveal
۱۹۶-videohive_pathfinder
۱۹۷-videohive_Scriptool – handwriting made easy!
۱۹۸-videohive_Three logo reveals

————————————————

DVD 8

۱۹۹-videohive_spherica
۲۰۰-videohive_stadium
۲۰۱-videohive_The Elegant Spin HD
۲۰۲-videohive_The Secret
۲۰۳-videohive_The Shatter
۲۰۴-videohive_Trash Ink
۲۰۵-videohive_3D Identity
۲۰۶-videohive_4G Phone Advertisement
۲۰۷-videohive_awake
۲۰۸-videohive_beyond
۲۰۹-videohive_Characters Logo Reveal
۲۱۰-videohive_Cinematic Logo Opening

————————————————–

DVD 9

۲۱۱-videohive_Crysis Logo FullHD
۲۱۲-videohive_CUBIC ALBUM TRANSITION
۲۱۳-videohive_Disc Logo IntroDisc_Logo_Intro
۲۱۴-videohive_Dynamo Logo
۲۱۵-videohive_Environmentally Friendly
۲۱۶-videohive_equilibrium
۲۱۷-videohive_evolution
۲۱۸-videohive_genetica
۲۱۹-videohive_Green Frames
۲۲۰-videohive_Halley Twins Logo
۲۲۱-videohive_high-school-football
۲۲۲-videohive_Incubus Logo

————————————————–

DVD 10

۲۲۳-videohive_Ink & Paper
۲۲۴-videohive_Lower Third (Animated Particle 02)
۲۲۵-videohive_Nova Title HD
۲۲۶-videohive_Onyx Logo
۲۲۷-videohive_RoboBoard
۲۲۸-videohive_Professional Design Template V01
۲۲۹-videohive_prometheus
۲۳۰-videohive_Requiem
۲۳۱-videohive_reversal
۲۳۲-videohive_Veil Nebula
۲۳۳-videohive_Verisimilitude Text Logo HD
۲۳۴-videohive_Simply Red CS4
۲۳۵-videohive_Sketch
۲۳۶-videohive_Smoke & Mirrors
۲۳۷-videohive_Soccer3D
۲۳۸-videohive_Steel .Shadows
۲۳۹-videohive_Swivel Tilt
——————————————————-

DVD 11

۲۴۰-videohive_A is for ATOM
۲۴۱-videohive_AE CS3 Useful Particle project
۲۴۲-videohive_Light Scribble Logo
۲۴۳-videohive_Logo Transforming
۲۴۴-videohive_R J Trailer
۲۴۵-videohive_rythm of life presentation
۲۴۶-videohive_3D book
۲۴۷-videohive_3D CD cover
۲۴۸-videohive_3D magazine bundle
۲۴۹-videohive_bokeh
۲۵۰-videohive_Digital Communication Ad, Promo or Leader
۲۵۱-videohive_Over Klock
۲۵۲-videohive_Dream Scene
۲۵۳-videohive_Mystique
۲۵۴-videohive_Particle Logo Revealer
۲۵۵-videohive_Particle World
۲۵۶-videohive_Road Trailer
۲۵۷-videohive_Street Lights
۲۵۸-videohive_Black or White
۲۵۹-videohive_Bold Titles Logo Revealer
۲۶۰-videohive_Design Logo intro
۲۶۱-videohive_Lower Third PACK II
۲۶۲-videohive_Motion Profile
۲۶۳-videohive_RetroType

———————————————————
DVD 12

۲۶۴-H:DVD 1247videohive_Amazing GraPhix
۲۶۵-H:DVD 1247videohive_Beam me up
۲۶۶-H:DVD 1247videohive_Glorious
۲۶۷-H:DVD 1247videohive_Photo Collection 20
۲۶۸-H:DVD 1247videohive_Royal Exhibition
۲۶۹-H:DVD 1247videohive_The Savior – Film trailer HD
۲۷۰-H:DVD 1248Bonus
۲۷۱-H:DVD 1248Videohive_-_Gallery – 50 photos in motion!
۲۷۲-H:DVD 1248Videohive_-_Movie Opener
۲۷۳-H:DVD 1248Videohive_-_Mysterious opener
۲۷۴-H:DVD 1248Videohive_-_Rainbow Reveal
۲۷۵-H:DVD 1248Videohive_-_Realistic Metal Door Opener
۲۷۶-H:DVD 1248Videohive_-_rewind & forward
۲۷۷-H:DVD 1249videohive_Broadcast HD Graphics Pack
۲۷۸-H:DVD 1249videohive_Business People
۲۷۹-H:DVD 1249videohive_CUBISM
۲۸۰-H:DVD 1249videohive_Players Album
۲۸۱-H:DVD 1249videohive_Pure 3D HD Displays V3
۲۸۲-H:DVD 1249videohive_Sphere Tree Christmas

 

 

 

 

 

  •  
1521 بازدید