دانلود HUD برای تمامی نرم افزار های تدوین

درود عزیزان….

در این مجموعه تعدادی HUD متحرک را میتوانید دانلود و در تمامی نرم افزار های تدوین استفاده نمایید…

جهت جایگیری صحیح حتما باید عملیات ترکینگ در محدوده مورد نظر را انجام دهید …

جهت حذف بگگراند hud ها از blend mode ها استفاده نمایید…

934 بازدید