دانلود رایگان ترانزیشن ادیوس۹،۸،۷

امتیاز 5.00 ( 2 رای )

ترانزیشن ادیوس

 

ﺗﺮاﻧﺰﯾﺸﻦ چیست:

 

ﺗﺮاﻧﺰﯾﺸﻦ ( Transition ) :

ﺗﺮاﻧﺰﯾﺸﻦ ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﺮ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﮐﻪ در تغییر ﺻﺤنه و ایجاد ارتباط به  وﯾﮋه از ﺻﺤﻨﻪ ای ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ دﯾﮕﺮ

ﻣﻮرد اﺳتفاده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻌﺮف ﺗﻐﯿﯿﺮ در زﻣﺎن ﯾﺎ ﻣﮑﺎن اﺳت .

 

اهمیت ترانزیشن:

برای انتقال از صحنه ای به صحنه دیگر، آسان ترین کار آن است که آن دو صحنه را بدون هیچ تمهید اضافه ای به هم وصل کنیم،‌اما این کار ممکن است در ذهن تماشاگر اصطلاحاَ پرش ایجاد کند. حال اگر در فیلمی، تنها از این روش برای انتقال واتصال بین صحنه ها استفاده شود، تماشاگرممکن است، از دیدن آن فیلم پشیمان شود، زیرا دائماَ ذهنش دچارپرش می شود و او را از درگیری با ماجرای فیلم باز می دارد ودر نتیجه از ادامه تماشای فیلم منصرف می کند. از طرف دیگر استفاده ازتمهیدات مختلف برای انتقال صحنه ها در جذابیت فیلم اثر می گذارد لازم است بدانید که ترانزیشن یکی از مسائل بسیار مهم برای داوران ومنتقدان فیلم است، زیرا ترانزیشن کار ساده ی نبوده وارتباط فراوانی به تجربه و ذوق هنری فیلم ساز دارد.

 

در این بخش تعدادی ترانزیشن ادیوس بصورت رایگان میتوانید دانلود و استفاده نمایید.

 

این مجموعه شامل ترنزیشن های :

Roll

Zoom

طریقه ایمپورت ترنزیشن در نرم افزار ادیوس

6624 بازدید